پیش نمایش فیلم THE WAVE 2020

یک مرد در آستانه تبلیغ ، یک داروی توهم زای مرموز مصرف می کند که شروع…