پیش نمایش فیلم THE CORRUPTED 2020

لیام یک سابقه داراست اما این بار در تلاش است عشق و اعتماد به خانواده اش…