پیش نمایش فصل دوم سریال THE BOYS 2020

هنگامی که ابرقهرمانان مشهور به عنوان افراد مشهور ، به عنوان سیاستمداران با نفوذ از قدرتهای…