پیش نمایش فیلم No Time to Die 2020

جیمز باند دیگر در سرویس خود فعالیت نمی کند. صلح او کوتاه مدت می شود چرا…