پیش نمایش فیلم THE WAVE 2020

یک مرد در آستانه تبلیغ ، یک داروی توهم زای مرموز مصرف می کند که شروع به پاره کردن واقعیت خود می کند و زندگی خود را آن گونه
که واقعاً است در معرض نمایش قرار می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید