پیش نمایش سریال MEDICAL POLICE 2020


دو پزشک آمریکایی در سائوپائولو ، برزیل ، ویروس تهدیدآمیز تمدن را کشف می کنند و به عنوان مامورین دولتی در یک مسابقه با زمان و در سراسر جهان استخدام می شوند تا بتوانند درمانی پیدا کنند و یک توطئه تاریک را کشف کنند.

دیدگاهتان را بنویسید