۱۳۹۹/۱۱/۰۹

سایت بازی و سرگرمی

سایت بازی و سرگرمی

پیش نمایش بازی Project MARA

پروژه مارا نام عنوان جدید در دست ساخت نینجا تئوری است که به گفته سازندگان، قرار است روش داستان گویی نوینی ارائه کند.